Hlavní vlastnosti domácí distribuční krabice

1. Maximální jmenovitý proud hlavní sběrnice: jmenovitá hodnota maximálního proudu, který může hlavní sběrnice přenášet.

2. Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: udává výrobce, střední kvadratická hodnota krátkodobého výdržného proudu, kterou může být obvod v kompletním zařízení bezpečně veden za zkušebních podmínek specifikovaných v 8.2.3 národní normy. GB7251.1-2005.

3. Špičkový krátkodobý výdržný proud: Za specifikovaných zkušebních podmínek výrobce specifikuje špičkový proud, který může tento obvod uspokojivě odolat.

4. Úroveň ochrany krytu: podle normy IEC60529-1989 poskytovaná kompletní sadou zařízení, aby se zabránilo kontaktu s živými částmi, jakož i invazi cizích pevných látek a úrovni vniknutí kapaliny.Viz norma IEC60529 pro konkrétní rozdělení třídy.

5. Metoda vnitřního oddělení: Podle normy IEC60529-1989 je z důvodu ochrany osobní bezpečnosti rozváděč rozdělen do několika oddílů různými způsoby.Technické parametry různých typů rozvodných skříní jsou velmi rozdílné a technické parametry dovážených rozvodných skříní jsou v zásadě lepší než tuzemské rozvodnice, nelze však uvažovat, že dovážené rozvodné skříně musí být lepší než tuzemské rozvodné skříně.


Čas odeslání: 19. května 2022