Jak zakoupit produkt distribuční krabice

V domácím napájecím a distribučním systému je mnoho typů rozvodných skříní, jejichž konstrukce skříně a technické parametry jsou různé.Pod vlivem následujících faktorů je často nutné navržené výkresy upravit nebo dokonce předělat, což ovlivňuje nejen plán výstavby napájecí a rozvodné soustavy, ale přináší výrobcům rozvodných skříní určitou míru k dokončení výroby. rozvodné skříně na čas a kvalitu.Ustaraný.

Faktory, které ovlivňují změny navržených výkresů, jsou následující:

1. Výrobci rozvaděčů doporučují uživatelům, aby vyráběli produkty, které nemusí být pro uživatele vhodné.

2. O některých nově zaváděných typech skříní toho Konstrukční ústav moc neví, ale pouze navrhuje dle požadavků uživatele.

3. Uživatelé plně nerozumí svým vlastním potřebám a nemohou si při výběru typu skříně vybrat podle svých potřeb.

Abychom vyřešili výše uvedené problémy a vyhověli potřebám uživatelů, můžeme přesněji zvolit konkrétní model rozvodné skříně.Charakteristiky nízkonapěťových rozvodných skříní běžně používaných v domácích napájecích a distribučních systémech jsou analyzovány níže.


Čas odeslání: 23. května 2022